Κυριακή, 3 Νοεμβρίου 2013

ΑΡΙΑΔΝΗ σημαίνει

ΑΡΙΑΔΝΗ σημαίνειἩ συνεχῶς καί μυστικῶς τροφοδοτουμένη διά τῆς ἀρχικῆς ροῆς(ΑΡΙΑ)...ποῦ ἐκφράζει φανερῶς τήν δημιουργικήν δύναμιν καί νόησιν(ΔΝΗ)!!! Καί φυσικά ἡ Ἀριάνδη ἐπιδεικνύει νόησιν καί δημιουργικήν ἰκανότητα διά τῆς ἐφευρηματικῆς προτεινομένης λύσεως εἰς τόν Θησέαν δηλαδή τοῦ περίφημου μίτου της!!! Ἡ συνεχῆς τροφοδότησις τῆς ἀρχικῆς ροῆς τήν καθιστᾶ τολμηρή, δημιουργική καί ἀποφασιστική!!! Θά παρατηρήσωμεν ἐδῶ ὅτι τό πρῶτο συνθετικό μᾶς παραπέμπει στήν λέξιν ἌΡΙΑ Ἤ ΑΡΙΟΣ(ΑΡΑ ΓΕ ΥΠΗΡΞΕ ΠΟΤΕ ΑΡΙΑ ΦΥΛΗ;;;) Ὁ Ἕλλην λόγος μοιἀζει νά μᾶς τό ἐπιβεβαιώνει...τό δέ δεύτερο συνθετικόν τῆς προτάσεῶς μας μᾶς παραπέμπει διά τῆς κωδικῆς λέξεως ΔΑΝΑ εἰς τίς λέξεις ΔΑΝ καί ΔΗΝ ποῦ σημαίνει ΓΗΝ!!!στήν γῆν, δωρικός τύπος της λέξεως δῆν (γῆν) καί ἐπίσης εἰς τήν Ἑλληνίδα λέξιν ΔΑΝΑΗ δηλαδή κάτοικον του Ἄργους... ΕΛΛΗΝΙΣ, καί εἰς τήν λέξιν ΔΆΝΟΣ ὅπερ σημαίνει δῶρον!!! Ἔχουμε λοιπόν τήν ΑΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΑ ἤ καί τήν ΑΡΙΑ ΔΑΝΑÏΔΑ!!! Ὅπως καί νά τό δοῦμε ἠ ἐκφραζόμενη ἔννοια εἶναι ἰδία!!!Εἴτε ἐπιπροσθέτως ΑΡΙΑ ΓΗ Η ἙΛΛΗΝΙΣ ΓΗ!!! καί τελικῶς τό ΑΡΙΑ ΔΑΝΟΝ ΔΗΛΑΔΗ ΤΟ ΑΡΙΟΝ ΔΑΝΟΝ ΤΟΥΤΕΣΤΙΝ ΤΟ ΑΡΙΟΝ ΔΩΡΟΝ!!!
ΑΡΙΔΗΛΑ
ΑΡ σημαίνει γῆ (ἀρούρα ἀρουραῖος ἀρτεσιανός κτλ) ἄρα ΑΡΙΟΣ ὁ ἔχων σχέση μέ τήν γῆν ...πιθανῶς ὁ κατέχων γῆν ὅπως καί εἰς τήν λέξιν ΑΡΧΩΝ..ἤ ἀκόμη ὁ αὐτόχθων τῆς γῆς περί ἧς ὁμιλοῦμεν. Ἐξ οὗ ΑΡΙΟΣ μπορεῖ κάλλιστα νά σημαίνει ὁ κατέχων τήν γῆν ὁ ἌΡΧΩΝ τήν γῆν ...ὁ διευθύνων ὡς ἌΡΧΩΝ ὁ εὐγενής ...ὁ ἀριστοκράτης ...ὀ Κάλλιστος κτλ. Στό δέ ΑΡΙΔΗΛΑ ἐξετάζοντας τό ΔΗΛΑ μποροὺμε νά δοῦμε διά τοῦ Ἕλληνος λόγου τήν φανέρωσιν... Η τῆς ἀρχικῆς δυνάμεως Δ... καί τῆς ἠλιακῆς ἀκτινοβολιας Λ...συμπερασματικῶς τήν φωτεινότητα...ὅπως καί τό ρῆμα ΔΗΛΟΩ (φανερώνω...ἀποδεικνύω... κάνω γνωστό ...καταδεικνύω ...ἀποδείχνω ξεκάθαρα ..δείχνω σαφώς ... δηλώνω ...διαβεβαιώνω ... κηρύσσω). Ἄρα ὁ Ἕλλην λόγος ἐπιβεβαιώνει τό λεξικόν ποῦ μᾶς λἐγει ὅτι ΑΡΙΔΗΛΑ σημαίνει την πολύ φωτεινή, αυτήν ποῦ φαίνεται από μακριά. Ἄρα ΑΡΙΔΗΛΑ εἶναι καί ἡ φωτεινή εὐγενής... ἠ κάλλιστη Εὐγενής!!!


Δημήτριος Ολύμπιος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...